Henrik Larsson
1637-1708

Länsman. Bonde i Östanskär No 2. Född 1637. Död 1708 14/3 i Kävsta, Indal (Y). Begravd i kyrkan 1708 29/3.

Henrik Larsson. Född 1637. Död 1708 14/3 i Kävsta, Indal (Y). Länsman. Bonde i Östanskär No 2. Lars Eriksson. Född 15.. i Hallsta, Indal (Y). Död 1644. Förridare.    
 
   
 
Märta Henriksdotter. Född 1607 ../1. Död 1692 20/3 i Skällsta, Indal (Y).    
 
   
 

Biografi
Indal AI:1/2-30.

Då bröllopet i Indals prästgård år 1676 firades mellan dottern i huset Eva Kesslera och Olof Kuse, hade bruden dagen därpå gått kring bland bröllopsgästerna och även bjudit länsman Henrik Larsson i Östanskär litet brännvin till välplägnad, varav han emellertid blev så sjuk, att han ej annat visste, än att han fått förgift.

Denna inbillning och den omständigheten, att bruden, som året förut legat sjuk i gulsot och feber, före bröllopet hävdats av sin man, hade påverkat den sinnessvage länsmannen därhän, att han vid ett besök i prästgården 13 maj 1679 beskyllde Kuses hustru för barnamord och förgiftning.

Denna oerhörda tillvitelse mot dottern grämde pastorskan så djupt, att hon, som det heter, borttorkades som ett trä och icke gav sig till freds, förr än anklagaren fick sitt straff.

Länsmannen instämdes därför av pastor loci styvfadern herr J. Thelaus och mannen till Indals ting 18 dec. 1680. Av vittnesmålen framgick, att han verkligen utslungat dylika grova beskyllningar, men därvid varit mycket svag och eländig, och att några kvinnor, däribland den avl. sacellanen Dahlströms änka, som besökt hustru Eva under hennes sjukdom, edeligen befriade henne från tidigare havandeskap, förrän den gången hon gift blev, då hon sitt barn ärligen frambar.

Tingsrätten ansåg länsmannen skyldig till 40 mark böter för vardera tillvitelsen, men på grund av att han var och ännu är uti stor svårmodighet, ty förskontes han med 3 mks böter för bägge målen, och hustru Eva Jonsdotter befriades helt och hållet ifrån sådant ohemult tillmäle. (Ur Härnösands Stifts Herdaminne del II s.7)


Gifte och barn
Karin Jonsdotter. Född 1640.
Gift
  son Henriksson. Ansedel Död 1668 i Östanskär, Indal (Y).
  son Henriksson. Ansedel Död 1668 i Östanskär, Indal (Y).
  dotter Henriksdotter. Ansedel Död 1668 i Östanskär, Indal (Y).
  Lars Henriksson-Ostroscherus. Ansedel Sockenskrivare i Torp. Född 1661 24/8 i Östanskär, Indal (Y). Död 1743 26/10 i Sockenstugan, Fränsta, Torp (Y). Begravd 1743 6/11 i Torp (Y).
  Anna Henriksdotter. Ansedel Född 1668 i Indal (Y). Död 1721 ../4 i Arklo, Indal (Y). Begravd 1721 15/4.
  Anders Henriksson. Ansedel Född 1669 ../9 i Östanskär, Indal (Y).
  Jon Henriksson. Ansedel Född 1673 i Indal (Y). Död 1749 5/12 i Östanskär, Indal (Y).
  Märta Henriksdotter. Ansedel Född 1675 ../8. Död 1675 ../12 i Östanskär, Indal (Y). Begravd 1675 12/12.
  Karin Henriksdotter. Ansedel Född 1677 ../8 i Indal (Y). Begravd 1677 12/8.
  Märta Henriksdotter. Ansedel Född 1678 19/9. Död 1678 25/10 i Östanskär, Indal (Y).
  Erik Henriksson Dahlström. Ansedel Länsman. Född 1680 16/11 i Indal (Y). Död 1733 13/10 i Indal (Y).
  Kristin Henriksdotter. Ansedel Född 1683 3/3 i Indal (Y). Död 1735 i Valknytt, Skön (Y) el Bjärme.


     
Vill du komma till startsidan? Klicka i så fall på trädet [tree]

Sammanställt av Annika Lindqvist

Framställd 2006-04-05 20:11:23 av DISGEN version 8.1a