Mattias Hamrell
1779-1843

Mjölnare.
Född 1779-04-27 i Smiss, Hemse (I).
Döpt 1779-05-02.
Död 1843-08-04 i Tyrvalds, Klinte (I).
Begravd 1843-08-09.
Dödsorsak: Tärande bröstsjukdom.

Mattias Hamrell. Född 1779-04-27 i Smiss, Hemse (I). Död 1843-08-04 i Tyrvalds, Klinte (I). Mjölnare.
Hans Jonsson. Född 1736 i Gannarve, Hemse (I).    
 
   
 
Brita Larsdotter. Född 1738-11-26 i Smiss, Hemse (I).    
 
   
 

Biografi

Mathias Hamrell föddes som tredje och yngsta barnet 1779 i Smiss, Hemse på Gotland. Han döptes 5 dagar gammal. Hans yrke var mjölnare men står senare även som husbonde.

Då han var 30 år gammal gifte han sig med den 17-åriga Lisa Maja Åkerbeck från Hejde. Äktenskapet resulterade i 7 barn under 26 år.

Mathias drabbades av "tärande bröstsjukdom" och slutade sina dagar 64 år gammal.


Ur bouppteckning nr 18:953:
År 1843 den 29 september företogs en laga boförteckning efter aflidne husbonden Mathias Hamrell, Tyrwalda i Klinte som med döden aflid. den 4 sistl. augusti, des efterlemnade maka: Enkan Elisabet Maria, dessa makar hafwer wid sitt ektenskap sammanaflat 6 ännu levande baren namlig Sonen Nicklas Theodor Hamrell sig sjelf myndig. D:o sonen Carl Mathias äfwen sig sjelv myndig. D:o Dottren Bregitta Elisabeth. Gift med Fältväbeln Jonas Klint, Tyrwalds. D:o Dotteren Christina Martilda 20 år D:o Dotteren Emelia Maria 16 år D:o Sonen Frans Gustaf Oscar 9 år. För de 3ne omyndige barnen föreslogs till förmyndare för dotteren Christina Martilda åtog sig fältväbelen Jonas Klint. D:o för Dottren Emelia Maria åtog sig Himmansägaren Olof Johansson Tippsarfve i Hejde. För sonen Frans Gustaf Oscar åtog sig förmyndarskapet Brodern Nicklas T Hamrell.

Boet uppgafs af dens efterlemnade Enka och Wärderadet af undertecknade som följer. 7/8 mantal Tyrwalds, den efterlemnade enkan Arfweiord wärderat tilldett senaste taxeringsvärdet. Guld och silver efterfrågades men fans icke, 1 Kopparkittell, 1 Liten kopparpanna, 1 Caffepanna, 1 Strykjären af malm, 6 Taldricker af Then gaml, 1 Thekanna af D:o D:o, 1 Taldrikar af pacelin, 4 Strykare Botelljer, 2ne Matgrytor gammla, 1 Soppannor, 1 Halster och eldtång Gammalh, 1 Waffeljären, 1 Waggklåka, 1 Bord med 2ne salskifver gammalh, 6 Stoler gamla, 2ne Klädeskister gamla, 1 Matlåda, 1 Matskåp gammalth, 2ne Sänghallen D:o, 3ne Dricksankare och en Galstunna, 1 Bryggbes?? och 2ne baljor, 2ne Wattenspan, 6 Mjölkbunkar och en smörkärna, 6 Ståndkarel och ett baktråg, 1 Wafstol med tillbehör, 1 Sängdyna af bolster med fjäderfyllnad, 1 Hufwud dyna med D:o fyllnad, 2ne Mörgarens och 2ne Blågarens Laken gamla, 6 Säcker och ett cappmått, Smidesredskap bestående af ståde Blåsbelg,släggar, hamrar och tenger samt spårhake, Skrufstyke och wärkjärne, 1 Järnaxelwang gammal, 2ne Plogar och en Grå harf gammal, 1 par Järenbeslagna kjälker gammla, 1 enbetes skrinda gammal, 1 par arbetsselar och en enbetssel gammla, 2ne Yscster och en järenkil, 1 Spade Jordhacke samt stenhacke, 1 Yscster med järnaxell D:o sigdsten, 1 Liten järenstör och en Bråttstång, 2ne Såger och en nasvore, 3ne dwarse Hoswler och en nöthosvill, 2ne Hester af mindre beskafvenhet, 6 Moderlamb samt 2ne unger, 3 Gass, Den dödes gångkläder, 1 Spanskör eller käpp.

Boets graswetjoner gäld och skuld: Likstol till kyrkan, Grafning och Ringning, Fattig procenten, Begrafningskostnader, Herr Domhafvandens arfvode, Charta och Ligelater, Lånta pengar.

Att utaf detta Boo, är ingenting undandolt eller förglömt, wilket med Edelig förpliktellse Kan bestyrkas om så på fordras Elisabet Maria =Hammerell Närvarande släktingar vid Boförteckningen J. Klint Olof K. Johansson N. Th. Hamerell, C.M Hamerell Boförtecknings och wärderingsmän Olof Wederfelt Gustaf Hunninge Undertecknad åtager sig, att utbetala till mina 5 syskon 22 Rd 10 sh. 8 Banco till dem wardera, att wid detta års slut dem till fullo liquidera som här mäd försäkras. Datom som för ut.

Äfven åtager jag mig undertecknad att årligen utgifva till min moder livstids försorgning eller spannmål bestämde af 1 och 1/2 tunna Råg samt en och en half tunna korn, en Lop Huete 1/4 tunna Godtlandsstromming, ett ungt oklipt lamb, 2 kappar salt, 2 kappar ärtor, D:o lindsar, i Humbla, 1 par kenger warje år. I stället för kläder, förbehåller jag mig årligen att få 2ne kappar linfrö, foder till en koo, bestående af en förswarlig Häk Höö och 2ne Häckor halme, samt Wed hemköres och en geres frit boningsrum förbehåller jag mig i kammaren samt mat lagning i koket. Rum på loftett och foderrum för kreaturen i Husen. Nils Th. Hamerell.Gifte och barn
Lisa Maja Åkerbeck. Ansedel Född 1792-02-25 i Hejde (I).
Död 1875-01-06 i Tyrvalds, Klinte (I).
Gift 1809-11-09
  Carl Hamrell. Född 1810-07-27 i Tippsarve, Hejde (I).
  Niklas (Nils) Teodor Hamrell. Ansedel Bonde i Valla.
Född 1811-10-22 i Tyrvalds, Klinte (I).
Död 1887-03-02 i Valla, Klinte (I).
  Anna Margareta Hamrell. Född 1815-04-26 i Klinte (I).
Död före 1843.
  Brita Elisabeth Hamrell. Född 1819-01-31 i Klinte (I).
  Carl Mathias Hambrell. Sjöman och Mästerlots.
Född 1821-04-18 i Klinte (I).
  Kristina Matilda Hamrell. Född 1823-07-09 i Klinte (I).
Död 1907-08-21 i Tyrvalds, Klinte (I).
  Emilia (Emma) Maria Augusta Hamrell. Ansedel Piga.
Född 1827-09-23 i Tyrvalds, Klinte (I).
Död 1911-04-22 i Vret 26, Sundsvall (Y).
  Frans Gustaf Oscar Hamrell. Född 1837-07-19 i Klinte (I).


     
Vill du komma till startsidan? Klicka i så fall på trädet [tree]

Sammanställt av Annika Lindqvist

Framställd av DISGEN version 8.1d 2012-06-14